opc_loader

Menu

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang 5% korting op je eerste bestelling

Meld je nu aan

Privacy Statement Mijnhuidonline.nl

Mijnhuidonline.nl verwerkt persoonsgegevens en maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Wij streven ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van de wet. In dit Privacy Statement beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.  Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens bij ons veilig zijn.


Om de informatie overzichtelijk te houden, is ieder onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst ziet u een samenvatting op hoofdlijnen.    
We hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heeft u na het lezen van het Privacy Statement nog vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in dit statement leest u hoe u dit kunt doen.  


Wij raden u aan om ook onze aparte Cookie Statement door te lezen. In dat Statement beschrijven wij ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. 
Als laatste willen we u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook ons Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in dit Privacy Statement, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan in dit statement kunt u lezen wanneer het voor het laatst is gewijzigd. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail. 

Wie zijn wij?

Eerste laag:

Mijnhuidonline.nl is onderdeel van Retail E-commerce B.V. geregistreerd onder kvk-nummer 70302456 en richt zich op het verkopen van derma cosmetica.  Mijnhuidonline.nl is gevestigd te Maarssen (3604 BB) aan de Straatweg 2. 

Welke persoonsgegevens verzamelt Mijnhuidonline.nl van u?

Eerste laag:

Mijnhuidonline.nl verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer)
 • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)

 • Aankoopgegevens (bijvoorbeeld op welke datum u een bepaald product heeft aangekocht)

 • Marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief)
 • Deelnamegedrag (bijvoorbeeld of u in het verleden heeft deelgenomen aan acties en zo ja, aan welke)

 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)

Indien u overgaat tot aanschaf van een product uit de webshop, zult ook worden verzocht uw betalingsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens zullen direct worden verzameld en verwerkt door een derde partij genaamd Pay.nl onderdeel van Tintel B.V. geregistreerd onder kvk-nummer 24283498. Deze derde partij is verantwoordelijk voor de verwerking van uw betalingsgegevens in overstemming met de wet. Mijnhuidonline.nl heeft geen inzage in uw betalingsgegevens en deze zullen dan ook niet door ons worden verzameld en/of verwerkt. Dit Privacy Statement is dus ook niet van toepassing op deze verwerking. Om meer informatie te krijgen over de wijze waarop Pay.nl uw betalingsgegevens zal verzamelen en verwerken, verwijzen wij u naar het privacy statement op Pay.nl’s website.  

Tweede laag:

De hierboven omschreven categorieën van persoonsgegevens ontvangen wij zowel rechtstreeks van u, als via derden partijen voor zover dit in overstemming is met de wet. 

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

 • persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u een account aanmaakt en/of andere informatie die u invoert en verstrekt via onze website.

 • persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief: wij vragen uw e-mailadres en kunt u er voor kiezen uw geboortedatum met ons te delen, zodat we u kunnen verrassen op uw verjaardag.
 • persoonsgegevens die u verstrekt door over te gaan tot aanschaffing van een product of dienst.

 • persoonsgegevens die u verstrekt als gevolg van uw surfgedrag op onze website.

 • gegevens die u verstrekt in het kader van (o.m.) correspondentie, feedback, hulp (Q&A), geschillenbeslechting, e.d.

Persoonsgegevens over anderen die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Het kan voorkomen dat u de persoonsgegevens van andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld de adres- of contactgegevens van anderen. Wij attenderen u erop dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn met een verstrekking van hun persoonsgegevens aan Mijnhuidonline.nl.   

Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen

Wij kunnen onder meer aanvullende persoonsgegevens ontvangen, zoals via social media websites of diensten van derde partijen, voor zover dit in lijn is met de wet, bijvoorbeeld omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Voor welke doeleinden verwerkt Mijnhuidonline.nl uw persoonsgegevens?

Eerste laag:

Mijnhuidonline.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie, (wel of niet gepersonaliseerde) marketing, fraudeonderzoek en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maakt Mijnhuidonline.nl zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van persoonsgegevens.

Tweede laag:

De verschillende doeleinden, zoals hierboven omschreven, worden hieronder meer gedetailleerd omschreven.

In het kader van een overeenkomst. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en evt. beëindiging van de overeenkomst(en) tussen u en Mijnhuidonline.nl.

Administratie. Voor de uitvoering en controle van de administratie van Mijnhuidonline.nl in brede zin.

Communicatie, marketing en personaliseringsdoeleinden. Voor de uitvoering van een klantenservice, voor het doen van (eventueel gepersonaliseerde) aanbiedingen, en/of voor het verstrekken en uitwisselen van informatie over de activiteiten van Mijnhuidonline.nl.

Kwaliteits- en managementdoeleinden. Om de kwaliteit van de dienstverlening, processen en systemen te onderzoeken en verbeteren, voor het informeren van het management en het (doen) verzorgen van interne audits.

Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid en de naleving van wet en regelgeving.

Op welke juridische grondslagen baseert Mijnhuidonline.nl de verwerking(en) van uw persoonsgegevens?

Eerste laag:

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. Mijnhuidonline.nl beroept zich op drie van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van uw persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van de overeenkomst, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang van Mijnhuidonline.nl of uw toestemming.

Tweede laag:

Uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die u met ons heeft uit te voeren.

Gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor Mijnhuidonline.nl’s gerechtvaardigde belangen. Onder het volgende kopje kunt u meer lezen over deze gerechtvaardigde belangen van Mijnhuidonline.nl. 

Toestemming. Wij mogen met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde marketingactiviteiten. U kunt uw toestemming natuurlijk altijd intrekken. Onder het kopje ‘Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?’ leest u hoe u dit kunt doen. 

Wat is het gerechtvaardigd belang van Mijnhuidonline.nl bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

Eerste laag:

De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen Mijnhuidonline.nl en haar klanten, of voor de redelijke zakelijke belangen van Mijnhuidonline.nl zelf. Bijvoorbeeld om onze klanten te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om de belangen van Mijnhuidonline.nl te verdedigen in een eventuele juridische procedure.  

Tweede laag:

Wij zullen de zogeheten ‘optout-regeling’ toepassen en toevoegen aan onze communicatie. Op die manier kunt u ons op gemakkelijke wijze berichten, wanneer u het niet langer op prijs stelt om communicatie van Mijnhuidonline.nl te ontvangen. Ook kunt u natuurlijk altijd hiervoor contact met ons opnemen via +31 (0)352-600667 of mailen naar info@mijnhuidonline.nl.


Aan wie verstrekt Mijnhuidonline.nl uw persoonsgegevens?

Eerste laag:

Mijnhuidonline.nl kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met dit Privacy Statement en de wet. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Mijnhuidonline.nl uw persoonsgegevens niet bekend maken aan derden voor hun marketingdoeleinden.

Tweede laag:

Uw persoonsgegevens kunnen worden ontvangen door de onderstaande categorieën van ontvangers:

Groepsondernemingen. Binnen Retail E-commerce B.V. kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld, dus ook met onze andere labels die hieronder vallen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met onze groepsondernemingen om gezamenlijk content en producten en/of diensten te kunnen leveren (zoals registratie en klantenondersteuning), om te helpen bij de ontwikkeling van producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie, en om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

Autoriteiten. Bijvoorbeeld toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen:

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of

 • indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of

 • indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Zakelijke dienstverleners. Bijvoorbeeld een bezorgdienst die door Mijnhuidonline.nl wordt ingeschakeld om het door u aangeschafte product te bezorgen, of een organisatie die door Mijnhuidonline.nl wordt ingeschakeld om de klantenservice te verzorgen.

Overig. Iedere derde partij voor welke wij uw toestemming hebben ontvangen om uw persoonsgegevens mee te delen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waarvan Mijnhuidonline.nl nu of in de toekomst onderdeel uitmaakt als gevolg van een reorganisatie, fusie of overname.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EU?

Nee. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Unie. Alle Europese landen moeten voldoen aan dezelfde regels uit de wet, waarmee wordt beoogd op Europees niveau een consistent beschermingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Eerste laag:

Uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat Mijnhuidonline.nl uw persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan.

Tweede laag:

Voor 7 jaar

Hoe kunt u uw persoonsgegevens beheren?

Eerste laag:

U heeft het recht de verzameling van uw persoonsgegevens door Mijnhuidonline.nl in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Daarnaast kun u bij Mijnhuidonline.nl uw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking, het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht van bezwaar. Hieronder leest u waar en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Tweede laag:

Indien u een eigen account bij Mijnhuidonline.nl heeft, dan heeft u inzage in een deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens rectificeren of wissen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw accountgegevens.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt rectificeren of wissen (voor zover toelaatbaar) die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice via +31 (0)352-600667 of mailen naar info@mijnhuidonline.nl.

Indien u geen eigen account heeft, kunt u voor uw recht op inzage, rectificatie of wissing van de over u geregistreerde persoonsgegevens contact opnemen met de Klantenservice via +31 (0)352-600667 of mailen naar info@mijnhuidonline.nl.

Voor de uitoefening van uw recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of bezwaar, kunt u eveneens uw verzoek richten aan de Klantenservice via +31 (0)352-600667 of mailen naar info@mijnhuidonline.nl.

Houd u er rekening mee dat Mijnhuidonline.nl aanvullende informatie kan opvragen om uw identiteit te verifiëren.

Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?

Eerste laag:

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van toestemming alleen mogelijk is wanneer u eerst toestemming heeft gegeven.  

Tweede laag:

U kunt de intrekking van uw toestemming kenbaar maken via +31 (0)352-600667 of mailen naar info@mijnhuidonline.nl.

Kunt u een klacht indienen?

Eerste laag:

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Mijnhuidonline.nl. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat Mijnhuidonline.nl niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie.

Tweede laag:

U kunt uw klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bent u verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als u geen persoonsgegevens wilt verstrekken?

Eerste laag:

Voor Mijnhuidonline.nl is uw verstrekking van persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een overeenkomst met u aan te kunnen gaan of een dienst te kunnen leveren. Informatievelden die niet zijn gemarkeerd met een * vragen persoonsgegevens op waarvan de verstrekking niet noodzakelijk is.

Tweede laag:

Wanneer de verstrekking van uw persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is, zullen wij u daarop attenderen door gebruik te maken van een *. Wanneer u ervoor kiest de opgevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen wij de betreffende overeenkomst of dienst niet sluiten of leveren. Wanneer u informatievelden invult die niet met een * zijn gemarkeerd, geeft u daarmee toestemming aan Mijnhuidonline.nl om deze persoonsgegevens te verwerken.

Hoe zet Mijnhuidonline.nl het gebruik van profiling in?

Eerste laag:

Wij willen u graag benaderen op een persoonlijke en relevante wijze. Om dat mogelijk te maken, koppelen, combineren en analyseren wij persoonsgegevens om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, advertenties, informatie, momenten en kanalen te bepalen en de contactdruk te beperken. Daarbij maken wij ook gebruik van externe bronnen. Er worden geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens in profielen verwerkt.

Tweede laag:

Voor onze profileringsdoeleinden kunnen de volgende persoonsgegevens, in wisselende samenstellingen, worden gecombineerd, geanalyseerd en gesegmenteerd:

 • Demografische gegevens: Het gaat hier niet om persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld om gegevens op wijkniveau. Wanneer demografische gegevens worden gekoppeld aan een individu, kunnen het wel persoonsgegevens worden.

 • Transactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit transacties tussen Mijnhuidonline.nl en u.

 • Interactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit contact tussen Mijnhuidonline.nl en u. Bijvoorbeeld welke apps u gebruikt, met wat voor soort devices u dit doet en andere cookies identifiers. Dit geldt ook voor offline interacties.

 • Gedragsgegevens: persoonsgegevens die Mijnhuidonline.nl verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website of apps of doordat u een koppeling heeft gemaakt met een social media-account. Informatie via trackingcookies verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming.

Mijnhuidonline.nl bewaart de hierboven opgesomde persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar.

Wanneer u liever geen op u afgestemde marketing ontvangt, kunt u dat doorgeven via +31 (0)352-600667 of mailen naar info@mijnhuidonline.nl.

Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 27 juni 2022.